dvogled.rsdvogled.rs | Bli?i pogled na politiku

dvogled.rs Profile

dvogled.rs

Title:dvogled.rs | Bli?i pogled na politiku

Description:dvogled.rs | Bli?i pogled na politiku Impresum Arhiva Kontakt Pretplate Poziv ?itaocima dvogled.rs Bli?i pogled na politiku Mogu?e je! – izbori 2016 Izbori 2014 Novi Neboj?a Milenkovi? Stefan Aleksi?

Keywords:

Discover dvogled.rs website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

dvogled.rs Information

Website / Domain: dvogled.rs
Website IP Address: 77.105.36.117
Domain DNS Server: dns2.orion.rs,dns4.orion.rs,dns1.orion.rs,dns3.orion.rs

dvogled.rs Rank

Alexa Rank: 9514230
OursSite Rank: 2
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

dvogled.rs Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $749
Daily Revenue: $2
Monthly Revenue: $61
Yearly Revenue: $749
Daily Unique Visitors: 189
Monthly Unique Visitors: 5,670
Yearly Unique Visitors: 68,985

dvogled.rs WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 17 Oct 2017 21:01:56 GMT
Server Apache

dvogled.rs Keywords accounting

Keyword Count Percentage

dvogled.rs Similar Website

Domain WebSite Title
newstreetmotorcycles.co.uk Home | New Street Motorcycles Sales Service MOT Harley Davidson Repairs Horsham
brentwood-cleaners.co.uk Cleaning Services Brentwood | The Top Local Cleaners
kabukibeautysalon.com Kabuki hair and skin care
emusicbranding.com eMusic Branding
walliswilliams.com Wallis Williams Design
transcamion.de Transcamion | Fracht F?hren online buchen
landelijkwoneninboskoop.nl Wonen aan de Voorofsche Polder
ewaduleba-dietetyk.pl Ewa Duleba – Profilaktyka Zdrowia – Dietetyka
oliphantscienceawards.com.au Oliphant Science Awards
herreriavalkar.com HERRERIA VALKAR Página de inicio
alsnormaalandersis.nl Als Normaal Anders Is
clarefisher.tv Clare Fisher TV | Series Producer – Producer / Director
screamdc.com SCREAM?|?home
mineralprocessing.in Industrial Dust Collection Systems,Dust Collection System,Industrial Mills Manufacturers
byty-prodej.com Byty prodej
prodej-bytu-praha1.cz Prodej bytu Praha 1 - luxusní byt na Starém Městě | Bydlení Praha
securitinet.com SecuritiNet
moramora.mx Mora Mora Juicebar

dvogled.rs Traffic Sources Chart

dvogled.rs Alexa Rank History Chart

dvogled.rs aleax

dvogled.rs Html To Plain Text

dvogled.rs | Bli?i pogled na politiku Impresum Arhiva Kontakt Pretplate Poziv ?itaocima dvogled.rs Bli?i pogled na politiku Mogu?e je! – izbori 2016 Izbori 2014 Novi Neboj?a Milenkovi? Stefan Aleksi? Vladimir Milutinovi? Ivan Ergi? Autori Vladimir Milutinovi? Vesna Pe?i? Aleksandar Trklja Borjanka Milatovi? Radovan Pantovi? ?edomir Petrovi? Ivan Ergi? Dimitrije Mi?i? Sr?an Damnjanovi? Stefan Aleksi? Novi Neboj?a Milenkovi? ABC neoliberalizma Ve?be Politi?ki programi Premalo za tekst Preporuke Diskusije Premalo za tekst Moment of Zen ?itanja Bele?nica Ideja Dvogleda Video Dvogled2 Featured Stories Prvo su do?li po Asan?a… D?ulijan Asan? ve? 4 godine boravi u ambasadi Ekvadora u Londonu kako bi izbegao da bude uhap?en i izru?en SAD gde bi mu se sudilo za ?pijuna?u. To je, ukratko, opis stanja u vezi zvi?da?a koji je postao poznat ?irom sveta kada je objavio snimke neselektivnog ubijanja iz helikoptera u Iraku. Asan? je jedan od […] Dve logike: Kesi? i Stefanovi? ?Nemojte, molim vas kao boga, da mi zabranjujete da mislim“ mandatar Iako je Zoran Kesi? pisanje provladinih tabloida dobro ozna?io kao ?zlo“, te?ko da smo blizu re?enja problema tabloida. Na? problem u vezi sa tabloidima je u stvari u tome ?to je logika tabloida ?iroko podr?ana, za razliku od Kesi?eve logike. U ?emu je zapravo […] Za?to se kod nas levica spoti?e? ?ak i onome ko je levi?ar, te?ko je da ne vidi da kod nas levica nailazi na velike probleme. Po svom polo?aju, ona je sli?na filozofiji, tako da retko ko uvi?a njen smisao i podr?ava je. Kako se to dogodilo? Prakti?no do ju?e, mi smo ?iveli u levom, socijalisti?kom sistemu – autoritarnom, ali socijalisti?kom. Nije […] Kako da, sve ne bivaju?i neoliberalom, ostvarite neoliberalnu agendu Mo?emo re?i da na?a mala rasprava o neoliberalizmu ipak napreduje, koji korak napred, koji nazad, ali se ne?to ipak de?ava. I razlike u definisanju neoliberalizma se kristali?u. Du?an Pavlovi? je u nedavnom blogu bli?e odredio ?ta je za njega neoliberalizam: “potpuna konkurencija, slobodna trgovina, sve se obezbe?uje tr?i?no i kupuje na tr?i?tu, minimalna dr?ava, ?to […] Silogizmi neoliberalizma Ako je u Srbiji ne?to negativno, onda to nema veze sa neoliberalizmom, po?to on u Srbiji ne postoji, a i nije ne?to negativno. Ako je u svetu ne?to negativno, onda to nema veze sa neoliberalizmom, po?to on nigde u svetu ne postoji – u potpunosti realizovan – a i on je pozitivan pojam. Neoliberalizam je […] Ko je na kraju “ekstraktivnih institucija”? U tekstu ?Dva pojma neoliberalizma“ objasnili smo razliku izme?u dva na?ina gledanja na sam neoliberalizam. U jednom, neoliberalizam je sada?nji sistem koga karakteri?e napreduju?a privatizacija (nazivana i ?plja?ka?kom“) zajedno sa ideologijom ?dr?ava je lo? vlasnik“ koja opravdava ovu praksu i opisuje ideal u kome je ?sve privatno“. Po drugom shvatanju, neoliberalizam je samo taj ideal, […] Таласа?е 24.06.2016. На реду ?е формира?е владе. Кога ?е позвати мандатар? Ко ?е узалуд чекати? Принцип и политика – може ли то за?едно? Гости емиси?е су Славиша Орлови?, професор Факултета политичких наука, филозоф Владимир Милутинови?, уредник портала Двоглед и Бо?ан Клачар, извршни директор ЦЕСИД-а. Аутор – Зорка ?уканови?. Таласа?е 24.06.2016. Радио Београд 1, 11.05 Фото: Тан?уг ?Neoliberalna bajka“ i ?Postideologije“ preko sajta Dvogled.rs 15 новембар 2014 Knjige Vladimira Milutinovi?a ?Neoliberalna bajka – Kritika neoliberalne ideologije“ (Dosije, 2014) i ?Postideologije“ (Utopija, 2009) mo?ete naru?iti preko nas na mejl kovlad67@gmail.com. Sti?i ?e vam kao vrednosno pismo po cenama: Neoliberalna bajka – 500 din. + tro?kovi PTT. Postideologije – 300 din. + tro?kovi PTT. Obe knjige – 700 din + tro?kovi PTT. […] Pro?itaj vi?e... Rubrika: ABC neoliberalizma, ?itanja, Preporuke, Vladimir Milutinovi?Коментари су иск?учени на ?Neoliberalna bajka“ i ?Postideologije“ preko sajta Dvogled.rs Prvo su do?li po Asan?a… 20 ?ун 2016 D?ulijan Asan? ve? 4 godine boravi u ambasadi Ekvadora u Londonu kako bi izbegao da bude uhap?en i izru?en SAD gde bi mu se sudilo za ?pijuna?u. To je, ukratko, opis stanja u vezi zvi?da?a koji je postao poznat ?irom sveta kada je objavio snimke neselektivnog ubijanja iz helikoptera u Iraku. Asan? je jedan od […] Pro?itaj vi?e... Rubrika: Vladimir Milutinovi?1 komentar Dve logike: Kesi? i Stefanovi? 15 ?ун 2016 ?Nemojte, molim vas kao boga, da mi zabranjujete da mislim“ mandatar Iako je Zoran Kesi? pisanje provladinih tabloida dobro ozna?io kao ?zlo“, te?ko da smo blizu re?enja problema tabloida. Na? problem u vezi sa tabloidima je u stvari u tome ?to je logika tabloida ?iroko podr?ana, za razliku od Kesi?eve logike. U ?emu je zapravo […] Pro?itaj vi?e... Rubrika: Vladimir Milutinovi?3 komentara Za?to se kod nas levica spoti?e? 05 ?ун 2016 ?ak i onome ko je levi?ar, te?ko je da ne vidi da kod nas levica nailazi na velike probleme. Po svom polo?aju, ona je sli?na filozofiji, tako da retko ko uvi?a njen smisao i podr?ava je. Kako se to dogodilo? Prakti?no do ju?e, mi smo ?iveli u levom, socijalisti?kom sistemu – autoritarnom, ali socijalisti?kom. Nije […] Pro?itaj vi?e... Rubrika: Vladimir Milutinovi?3 komentara Kako da, sve ne bivaju?i neoliberalom, ostvarite neoliberalnu agendu 31 ма? 2016 Mo?emo re?i da na?a mala rasprava o neoliberalizmu ipak napreduje, koji korak napred, koji nazad, ali se ne?to ipak de?ava. I razlike u definisanju neoliberalizma se kristali?u. Du?an Pavlovi? je u nedavnom blogu bli?e odredio ?ta je za njega neoliberalizam: “potpuna konkurencija, slobodna trgovina, sve se obezbe?uje tr?i?no i kupuje na tr?i?tu, minimalna dr?ava, ?to […] Pro?itaj vi?e... Rubrika: ABC neoliberalizma, Vladimir Milutinovi?Коментари су иск?учени на Kako da, sve ne bivaju?i neoliberalom, ostvarite neoliberalnu agendu Silogizmi neoliberalizma 28 ма? 2016 Ako je u Srbiji ne?to negativno, onda to nema veze sa neoliberalizmom, po?to on u Srbiji ne postoji, a i nije ne?to negativno. Ako je u svetu ne?to negativno, onda to nema veze sa neoliberalizmom, po?to on nigde u svetu ne postoji – u potpunosti realizovan – a i on je pozitivan pojam. Neoliberalizam je […] Pro?itaj vi?e... Rubrika: Vladimir Milutinovi?Коментари су иск?учени на Silogizmi neoliberalizma Ko je na kraju “ekstraktivnih institucija”? 25 ма? 2016 U tekstu ?Dva pojma neoliberalizma“ objasnili smo razliku izme?u dva na?ina gledanja na sam neoliberalizam. U jednom, neoliberalizam je sada?nji sistem koga karakteri?e napreduju?a privatizacija (nazivana i ?plja?ka?kom“) zajedno sa ideologijom ?dr?ava je lo? vlasnik“ koja opravdava ovu praksu i opisuje ideal u kome je ?sve privatno“. Po drugom shvatanju, neoliberalizam je samo taj ideal, […] Pro?itaj vi?e... Rubrika: Vladimir Milutinovi?Коментари су иск?учени на Ko je na kraju “ekstraktivnih institucija”? Таласа?е 24.06.2016. 24 ма? 2016 На реду ?е формира?е владе. Кога ?е позвати мандатар? Ко ?е узалуд чекати? Принцип и политика – може ли то за?едно? Гости емиси?е су Славиша Орлови?, професор Факултета политичких наука, филозоф Владимир Милутинови?, уредник портала Двоглед и Бо?ан Клачар, извршни директор ЦЕСИД-а. Аутор – Зорка ?уканови?. Таласа?е 24.06.2016. Радио Београд 1, 11.05 Фото: Тан?уг Pro?itaj vi?e... Rubrika: Vladimir Milutinovi?Коментари су иск?учени на Таласа?е 24.06.2016. Kako do demokratskog predsednika? 17 ма? 2016 Na ?alost, ne mo?e se re?i da su opozicione stranke, koje su dobile 23% glasova na pro?lim izborima, odr?ale zamajac koji su im omogu?ili katastrofalno lo?i potezi vlasti iz poslednjih nedelja. LDP i LSV ?ekaju na?in da ne budu deo opozicije, DS pravi koalicije radije sa SRS, nego sa DJB, a tako?e je krenula u […] Pro?itaj vi?e... Rubrika: Vladimir Milutinovi?2 komentara Dva pojma neoliberalizma 15 ма? 2016 Ko prati na?u ?scenu“ i tekstove u kojima se pominje termin ?neoliberalizam“ mogao je uo?iti da ovaj termin pominju dve vrste u?esnika u ovoj specifi?noj ?debati“. Jedni termin koriste za opis trenutnog stanja, a drugi se ?esto vajkaju kako je pojam ili pe?orativan ili neprimenljiv na dana?nje stanje. Upotrebu pojma od strane prvih aktera mo?emo […] Pro?itaj vi?e... Rubrika: Vladimir Milutinovi?3 komentara Zaista, ko je taj ?kompletni idiot“? 11 ма? 2016 U pitanju je ru?enje je bespravnih objekata, niko nije povre?en, rekao je Vu?i? novinarima i one koji su odlu?ili da ru?e no?u nazvao ?kompletnim idiotima“. (Blic, 10.05.2016.) “Ne znam da li je nekome ( u dr?avi) palo na pamet da uradi, nadam se da nije, taj je idiot, da je to sru?eno u po bela […] Pro?itaj vi?e... Rubrika: Vladimir Milutinovi?1 komentar U odbranu izgubljenih stvari 05 ма? 2016 I tako, Levica Srbije je ostala ispod cenzusa, ta?nije na oko 35.710 glasova ili 0.95% na ovim izborima. ?ini se da je ovaj rezultat razo?aravaju?i, posebno u odnosu na o?ekivanja, a sigurno u odnosu na nadanja. Me?utim, ovaj tekst ne?e biti posve?en kukanju, nego sasvim obrnuto, odbrani levice u ovoj novoj situaciji. Barem u poslednjih […] Pro?itaj vi?e... Rubrika: Vladimir Milutinovi?Коментари су иск?учени на U odbranu izgubljenih stvari Kako da ubudu?e ?itamo predizborna istra?ivanja javnog mnjenja? 28 април 2016 Iako je sada mnogo va?nije pitanje kako da organizujemo izbore, a da posle znamo rezultate – i pitanje predizbornih istra?ivanja nije manje va?no. Istra?iva?i javnog mnjenja obi?no se ogra?uju od toga da ova istra?ivanja vr?e uticaj na glasa?e, ali to je problmeati?na tvrdnja, pogotovu na ovim izborima, na kojima je predvi?anje prelaska cenzusa neke stranke […] Pro?itaj vi?e... Rubrika: Vladimir Milutinovi?Коментари су иск?учени на Kako da ubudu?e ?itamo predizborna istra?ivanja javnog mnjenja? Za?to Vu?i? osporava rezultate izbora? 27 април 2016 Odgovor na ovo pitanje je zapravo jednostavan: zato ?to je SNS ove izbore izgubio. To je ovaj put i matemati?ki ta?no – SNS je osvojila 98 mesta u skup?tini, ?to je dosta manje od potrebnih 126 poslanika. Tu ne va?i prigovor da je Vu?i? bio prakti?no jedini u kampanji i da je on osvojio svih […] Pro?itaj vi?e... Rubrika: Vladimir Milutinovi?1 komentar 48 dana kolumni 22 април 2016 48 dana kolumni rezultat su ?elje da demokratska Srbija iza?e na ove izbore. Dole je pdf sa 50 tekstova, dva uvodna i 48 tekstova od prvog dana posle raspisivanja izbora, do zadnjeg dana pred dana?nju izbornu ti?inu. Smisao svega je u nedelju. 48 dana kolumni – kampanja 2016 Pro?itaj vi?e... Rubrika: Mogu?e je! - izbori 2016, Vladimir Milutinovi?Коментари су иск?учени на 48 dana kolumni Stariji ?lanci ? Preporu?ujemo Mile Kekin: Ja nisam va? (Youtube) Dodato: 10 март 2016 Pogledaj jo? video snimaka 6 minuta filozofije: Za?to u srednjem veku nije bilo nauke? 6 minuta filozofije: Kako nastaje objektivnost? Direktna demokratija i obnova slobode 6 minuta filozofije (2): Filozofija za decu i filozofija za odrasle 6 minuta filozofije: I filozofija je nauka Poslednje Najpose?enije Komentari Prvo su do?li po Asan?a… 20/06/2016 Dve logike: Kesi? i Stefanovi? 15/06/2016 Za?to se kod nas levica spoti?e? 05/06/2016 Kako da, sve ne bivaju?i neoliberalom, ostvarite neoliberalnu agendu 31/05/2016 Silogizmi neoliberalizma 28/05/2016 Radulovi?eve ?reforme“ 21/02/2014 BusPlus kao slika sistema 27/06/2013 Pe??anikove zvon?ice 21/06/2013 Vladimir Milutinovi?: ?Zli filozofi“ protiv DS i LDP 06/06/2013 Vladimir Milutinovi?: Hrast na?eg mentaliteta 09/07/2013 Obren: Na linku pi?e da je ?lanak iz 2004, ne 2007. ... andrija: Samo obrazovanje... obrazovanje .... . o b r az o... admin: @d_pavlovic Kupite sebi televiziju pa pu?tajte ?... admin: Neboj?a Stefanovi? tu?i NIN Autor: FoNet Beog... Петар Горди?: BiH je mnogo drugacija od Republike Srbije, tamo s... Tra?i na sajtu: Претрага за: infopedija zapratite @dvogledMy Tweets Prijava При?ава RSS чланака RSS коментара sr.WordPress.org Filozofijainfo.com/dvogled.rs Filozofijainfo.com/dvogled.rs Klju?ne re?i 12.mart aleksandar vucic basara beli listici beli listi?i 2014. beograd na vodi calvin na dvogledu cedomir jovanovic cenzura dacic datum za pregovore demokratija djindjic ds dve srbije EU filozofija hrast intelektualci istvan kaic izbori izbori 2014 izbori 2014 srbija javni sektor kosovo ldp levica lustracija lustracijski um mediji moguce je nacionalizam neoliberalizam pescanik politika pregovori u Briselu pr novinarstvo sasa radulovic srbija srdjan jovanovic utisak vesna pesic vladimir milutinovic vladimir pavicevic vucic Pratite objave autora na FB Po datumima ?ул 2016. П У С Ч П С Н ? ?ун 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Po mesecima ?ун 2016 ма? 2016 април 2016 март 2016 фебруар 2016 ?ануар 2016 децембар 2015 новембар 2015 октобар 2015 септембар 2015 август 2015 ?ул 2015 ?ун 2015 ма? 2015 април 2015 март 2015 фебруар 2015 ?ануар 2015 децембар 2014 новембар 2014 октобар 2014 септембар 2014 август 2014 ?ул 2014 ?ун 2014 март 2014 фебруар 2014 ?ануар 2014 децембар 2013 новембар 2013 октобар 2013 септембар 2013 август 2013 ?ул 2013 ?ун 2013 ма? 2013 април 2013 март 2013 фебруар 2013 ? 2016 dvogled.rs. Omogu?io WordPress. Gazette Theme by

dvogled.rs Whois

Domain Name: DVOGLED.RS